dimarts, 16 d’octubre de 2018

EL MÈTODE DEL FILUM SYSTEM® (FS®) ATURA L'EVOLUCIÓ DE L'ESCOLIOSI IDIOPÁTICA


La teoria del Dr. Royo Salvador implica el gran descobriment de la causa de l'Escoliosi, la qual es considerava “Idiopàtica” fins als anys noranta del segle passat, és a dir “sense causa coneguda”.
Gràcies a la seva explicació etiològica, sabem ara que l'Escoliosi pot ser una manifestació clínica que implica una tracció anòmala de la medul·la espinal causada per un Filum Terminale excessivament tens, expressió d'una Síndrome Neuro-Cranio-Vertebral i/o de Malaltia del Filum. (“Siringomièlia, escoliosi i malformació d'Arnold-Chiari idiopàtica. Etiologia comuna”, Rev Neurol. 1996 Aug; Volum 24, Nº 132; 937 - 959 Dr. Royo-Salvador MB).
Així mateix, sabem que aplicant el mètode sanitari Filum System® a pacients amb una Escoliosi lleu o inferior als 40º de curvatura, en la majoria dels casos aquesta  para la seva evolució i/o pot disminuir uns graus. A més, els símptomes que acompanyen la malaltia no augmenten ni empitjoren, com passaria pel curs natural de la patologia; si no poden alleujar-se o desaparèixer.


                       Cas núm. 19753. Control d’Escoliograma a cap 8 anys FS®.
             2001: 12.14º Dorsal, 16.29º Lumbar, 2009: 1.84º Dorsal, 10.54º Lumbar.Si tinc Escoliosi, per què en la fase diagnòstica m’haig de fer una ressonància magnètica?


El nostre Institut és neuro-quirúrgic, estudia i tracta l'Escoliosi en la perspectiva de la medul·la espinal dins de la columna vertebral escoliòtica. Per aquesta raó necessitem estudis de ressonàncies magnètiques, per explorar l'estat de la medul·la espinal. A més, demanem un escoliograma, que en canvi permet explorar únicament la part òssia de la columna vertebral i l'alteració de la curvatura des de la part frontal i de perfil.

Cas nº18084. A la Ressonància Magnètica s’observa com la medul·la espinal s’adhereix a la part interna de la columna.

Tinc una Escoliosi de més de 40-50º, el seu desenvolupament s’aturarà amb la intervenció?

Més enllà dels 40º d'Escoliosis idiopàtica, la curvatura de la columna ja no depèn solament de l'acció exercida per un Filum Terminale tens, sinó també de la força de gravetat que l'atreu cap avall.
Pot ser que amb la SFT l'evolució de la curvatura de la columna s’aturi, però pot passar també que segueixi empitjorant, això sí, més lentament del que faria sense tractament (perquè s'elimina una de les causes de l'escoliosi).

En aquests casos, el nostre equip mèdic valorarà la indicació postoperatòria més adequada per al pacient en concret: rehabilitació, fisioteràpia, cotilla, artròdesi, etc.

Cas nº 10493. Control d’escoliograma a l’any del FS®: 2009/2010. Resultat sense artròdesi.

Tinc una Escoliosi de més de 50º i Ortopedistes i Traumatòlegs m'han dit que hauré de fer una Fixació de la columna vertebral. Per què i quan (abans o després) hauria d'operar-me de Secció del Filum Terminale?

El nostre equip treballa amb l'Escoliosi idiopàtica des de la perspectiva neurològica i neuroquirúrgica; en l'Escoliosi idiopàtica, es produeix un sofriment de la medul·la espinal, tensa i tibant dins del canal vertebral. Amb la SFT s'elimina la tensió de la medul·la espinal i desapareix la força que accentua les curvatures vertebrals, procedent del Filum Terminale.
Aquesta acció és fonamental en qualsevol cas, però, si és possible,  és millor aplicar el tractament de SFT abans de la fixació òssia, per tal d’evitar el risc de paraplegia que aquesta comporta - en augmentar la tracció de la medul·la espinal redreçant la columna vertebral - .
Si, en cas contrari, el pacient ja s'ha operat de fixació, convé igualment procedir a SFT, ja que això alleujarà la tracció de la medul·la espinal produïda per un Filum Terminale anormalment tens, amb el sobreafegit de redreçar el canal vertebral.