dijous, 6 d’abril de 2017

Què són la Síndrome d’Arnold Chiari I? I la Malaltia del Filum? Què significa la paraula Idiopàtica? Entre les moltes consultes que ens fan els nostres pacients, us deixem una selecció amb les respostes elaborades per l'equip mèdic sota la supervisió del Dr. Royo Salvador.Què són la Síndrome d’Arnold Chiari I i la Malaltia del Filum?
La Síndrome Neuro-Cranio-Vertebral i la Malaltia del Filum són definicions que utilitzem per a descriure totes les expressions clíniques que impliquen una tracció anòmala de la medul·la espinal causada per un Filum Terminale excessivament tens. Aquestes manifestacions clíniques poden correspondre a una Síndrome d’Arnold Chiari I, a una Siringomièlia idiopàtica, a una Escoliosi idiopàtica o bé a d’altres malalties.

Què significa la paraula Idiopàtica?
Idiopàtica prové del grec idios, propi, i pathos, afecció. Vol dir que és una malaltia que existeix per si mateixa i que és independent a qualsevol altre estat mòrbid. El terme indica una patologia primària, sense una altra causa coneguda. Fins ara, la Siringomièlia que no era secundària o conseqüència d’un trauma o d’un tumor, se la considerava primària o de causa desconeguda. El mateix passava amb l’escoliosi; en el cas de no ser ni traumàtica, ni tumoral, ni d’origen neuromuscular, ni congènita, ni degenerativa se la considerava primària o de causa desconeguda. El Dr. Royo Salvador ha introduït, amb la seva teoria, l’explicació de l’origen de les dues patologies: la tracció anòmala del Filum Terminale (causa etiopatogènica comú).

Com es realitza la intervenció de la Secció del Filum Terminale amb la vostra tècnica?
Amb la tècnica mínimament invasiva de la SFT del Filum System® es procedeix a la Secció del lligament en la zona del sacre, sense toca l’os ni haver d’obrir les membranes medul·lars. La ferida quirúrgica és de pocs centímetres i no porta punts exteriors de sutura. En els adults, si no hi ha contradiccions, s’utilitza anestesia local amb sedació.
E
El FS® elimina la causa de la patologia, no les seves conseqüències; i té la finalitat de bloquejar l’evolució de la malaltia. En molts casos, malgrat que l’acció no sigui directa influint en els efectes de la malaltia, podem observar un re-ascens de les amígdales cerebel·loses, o una disminució de la cavitat siringomièlica, o una rectificació de la columna torçada. Intervenint quan abans millor, s’interromp  l’empitjorament dels símptomes i s’afavoreix la millora dels que són reversibles en el moment de la intervenció.

El Filum terminale serveix per alguna cosa, cert? No em passarà res si me’l seccionen? 
El lligament del Filum Terminale té una funció en la fase embrionària del desenvolupament no després, per això seccionar-lo en la infància, adolescència o a l’edat adulta és irrellevant i no té cap conseqüència negativa.

Quan està indicat aplicar el protocol quirúrgic del Filum System® en pacients diagnosticats de la Malaltia del Filum?

Quan abans millor. El protocol quirúrgic està indicat des del mateix moment en què es detecta la malaltia per tal d’eliminar la causa i aturar la progressió de la patologia. Quan es pot establir el diagnòstic de la Malaltia del Filum ja implica l’existència d’un deteriorament físic progressiu, especialment neurològic.

Tinc Arnold Chiari I amb/sense siringomièlia i els vostres especialistes m’indiquen la Secció del Filum terminale; un altre  neurocirurgià, en canvi, m’indica la craniotomia. Tenen casos en que s’han hagut d’operar de craniotomia després d’una SFT?
En cap dels més dels 1.000 casos intervinguts de la SFT amb del nostre mètode Filum System®, hem considerat necessari re-intervenir mitjançant una craniotomia suboccipital. Ens consta que algun pacient operat a l’ICSEB de SFT, buscant millorar les seqüeles irreversibles o les lesions tributàries de millora però de llarga evolució, ha buscat una segona opinió  sent sotmès a una craniotomia, sense que ens consti que hagin millorat els seus símptomes.

Contràriament hem intervingut a molts pacients als que prèviament se’ls havia practicat una o més craniotomies i després de la SFT han millorat ostensiblement.


Quins riscos o complicacions pot comportar aquesta intervenció?
Els únics riscos o complicacions de la SFT practicada pel nostre equip quirúrgic poden ser lun hematoma o una infecció de la ferida quirúrgica, en el cas que no es segueixin correctament les pautes postoperatòries. Aquestes pautes impliquen entre d’altres coses: no fer esforços amb la regió operada i no mullar la ferida durant deu dies després de la intervenció.
Com en tota intervenció quirúrgica, aquesta també està subjecte a circumstàncies externes a la pròpia pràctica quirúrgica, com poden ser les relacionades amb el procés anestèsic i altres exògenes.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada